Skip to content
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Makaleler
Makaleler Yazdır E-posta

Birsen Karaca Saydam. Profesyonel Bir Meslek Olarak Türkiye"de Ebelik. ssyv.org.tr/wp-admin/uploader/BELGELER/ebelik.pdf

Hacer Yalnız, Birsen Karaca Saydam. Ebelerde İş Stresinin İş Doyumuna Etkisi. www.journalagent.com/bsbd/pdfs/BSBD-53215-RESEARCH_ARTICLE-YALNIZ.pdf

Ebelik Derneklerinin katılımı ile Ebelik iş gücünün geliştirilmesi ve yönetimi Raporu-2015

www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/Midwives%20Association/ICM%20MASurvey%20Report_FINAL09Jan15_Final.pdf

Selma ÖNCEL. 2001 YILI EBELİK TEMASI: BÜTÜN KADINLAR UYGUN SAĞLIK BAKIMI ALMADA EŞİTTİR http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/603.pdf

Rukiye AYLAZ, Beliz YEKELER, Hasan Hüseyin ÇAM, Gülsen GÜNEŞ. Ebelerin Doğal Aile Planlaması Yöntemlerine İlişkin Bilgi Tutum ve Uygulamaları http://web.firat.edu.tr/shmyo/edergi/ciltdortsayion/aylazveark10.pdf

Neriman Sogukpinar, Birsen K. Saydam,Özlem D. Bozkurt, Hafize Ozturk, Aytül Pelik. Past and present midwifery education in Turkey. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266613807000307

Hediye ARSLAN, Nazan KARAHAN, Çetin ÇAM. Ebeliğin Doğası ve Doğum Şekli Üzerine Etkisi, http://hemsireliknew.maltepe.edu.tr/dergiler/cilt1sayi2aralik2008/54_59.pdf

Güliz Onat BAYRAM. Evde Doğumlarda Ebelik Bakımı, Ebenin Rol Ve Sorumlulukları, http://hemsireliknew.maltepe.edu.tr/dergiler/cilt2sayi2/104_111.pdf

Güliz ONAT BAYRAM. Kanıta Dayalı Uygulamalar Doğrultusunda Alternatif Bir Doğum Yöntemi: Evde Doğum http://hemsireliknew.maltepe.edu.tr/dergiler/cilt2sayi3/cilt2sayi3/99-104.pdf

Eylem TOKER, Songül AKTAŞ. İngiltere’de Ebelik, http://hemsireliknew.maltepe.edu.tr/dergiler/cilt3sayi7/pdf/89-97.pdf

Nazende KORKMAZ YILDIZ. Yeni Zelanda’da Ebelik, http://hemsireliknew.maltepe.edu.tr/dergiler/cilt1sayi2aralik2008/76_80.pdf

Merlinda Aluş Tokat, Hülya Okumuş, Namık Demir. Elektronik Fetal İzlem Eğitiminin Ebe ve Hemşirelerin Bilgi ve Yorumlama Becerilerine Etkisi http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/18451/63-66_tokat.pdf

Kerime Derya BEYDAĞ, Hediye ARSLAN. Kadın Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Profesyonelliklerini Etkileyen Faktörler, http://web.firat.edu.tr/shmyo/edergi/ciltucsayiyedi/beydagvearslan7.pdf

Emre YANIKKEREM, Aynur SARUHAN. SEZARYEN SONRASI VAJINAL DOĞUM: KANITA DAYALI UYGULAMALAR http://www.hemargedergi.org/2007/vol9no2-2.pdf

Feray DİNÇER, Gürsel ÖZTUNÇ. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyleri http://hacettepehemsirelikdergisi.org/pdf/pdf_HHD_77.pdf

İlknur Aydın Avcı, Birsen Altay, Betül Kocatürk. EBE ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİNE YÖNELİK SAĞLIK İNANÇLARI http://www.memesagligi.dergisi.org/pdf/pdf_MSD_112.pdf

Gül Pınar, Tevfik Pınar. Yeni doğum yapmış kadınların empatik iletişim beklentilerinin ebe/hemşireler tarafından karşılanma durumu http://tader.org/files/EJGM-62.pdf

Lale TAŞKIN, Gülten KOÇ. I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler http://hacettepehemsirelikdergisi.org/pdf/pdf_HHD_30.pdf

Ebru KAYNAR TUNÇEL, Cihad DÜNDAR, Yıldız PEKŞEN. Ebelerin Anne Sütü İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi http://www.kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/PDF/OCAK%202005/c6s1-9.pdf.pdf

Mahmut KILIÇ. SAĞLIK OCAKLARINDA GÖREVLİ EBELER TARAFINDAN VERİLEN DOĞUM ÖNCESİ BAKIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ http://sagens.erciyes.edu.tr/dergi/2009_3/mahmutkilic.pdf

M. Türkan Işık, Mehtap Akçınar, Selim Kadıoğlu. Mersin ilinde gebelik, doğum ve loğusalık dönemlerinde anneye ve yenidoğana yönelik geleneksel uygulamalar www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/download/931/573

Gül Pınar, Nevin Doğan, Lale Algıer, Necibe Kaya, Filiz Çakmak. Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler http://www.dicle.edu.tr/fakulte/tip/dergi/yayin/363/7_184-190.pdf

Sıtkı Orak, Hikmet Orhan, Özlem Ağırman, Burcu Özgürce. Hemşirelik - ebelik eğitiminde Süleyman Demirel Üniversitesi örneği: Isparta Sağlık Yüksekokulu intörn öðrencilerinin klinik sahada entegre uygulaması ile ilgili bilgi ve tutumları. http://med.sdu.edu.tr/tipdergisi/2008/2008_eylul_pdf/3orak.pdf

Ayla Berkiten Ergin, Nevin Hotun Şahin, Hatice Bektaş, Zeynep Acar, Züleyha Şimşek Yaban. TÜRKİYE’DE 2000-2009 YILLARI ARASINDA HEMŞİRE VE EBELERİN MEME KANSERİ İLE İLGİLİ YAPTIKLARI ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. http://www.memesagligi.dergisi.org/pdf/pdf_MSD_237.pdf

Nevin AKDOLUN BALKAYA. POSTPARTUM DÖNEMDE ANNELERİN BAKIM GEREKSİNİMLERİ ve EBE - HEMŞİRENİN ROLÜ. http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/614.pdf

F.Deniz SAYINER, Nebahat ÖZERDOĞAN. Doğal Doğum. http://hemsireliknew.maltepe.edu.tr/dergiler/cilt2sayi3/cilt2sayi3/143-148.pdf

 

Makaleler

Makaleler

 

En Çok Okunan Makaleler

Sosyal medyada biz...


 
KDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi