Skip to content
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Duyurular arrow Üyelerimize Önemli Duyuru
Üyelerimize Önemli Duyuru Yazdır E-posta

Kıymetli meslektaşlarımız,

Derneğimizin 43. Olağan Genel Kurulu’nun usulsüz yapıldığına dair,  bir sosyal paylaşım ağında, dernek başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizi itibarsızlaştırmaya yönelik yapılan paylaşım üzerine, genel kurul divan tutanağımız, tüm üyelerimiz ve meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Öte yandan genel kurulumuza atfedilen ve aşağıda liste halinde verilen birkaç asılsız iddiaya itibar edilmemelidir.

1.      Hazirun liste, “genel kurulda hazır bulunanların listesi”dir. Hazır liste demek değildir.  Genel kurulumuz sırasında hazır bulunan üyelerimizin,  kendi el yazısı ile oluşturulmuş hazirun listemiz mevcuttur ve dernekler masası tarafından onaylanmıştır.

2.      Genel kurulda oy kullanan tüm üyelerimiz aidatlarını ödemiştir.

3.      Genel kurul sırasında üye kaydı yapılması kesinlikle söz konusu değildir.  Bu iddia, üye yönetim sistemimiz ve yönetim kurulu kararlarımız ile belgelendirilebilir durumdadır.

4.      Genel kurulumuz derneğimizin resmi web sayfası üzerinden genel kurul tarihinden 1 ay önce duyurulmuş olup, dernek tüzüğümüzde de her 3 yılda bir eylül ayı içinde seçimli genel kurul yapılacağı belirtilmektedir. Hiçbir üyemiz şahsen aranarak genel kurula davet edilmemiş, eşit yaklaşım sergilenmiştir.

 

            Mesleğimizi ve derneğimizi ayrımcılığa sürükleyen, yönetim kurulu üyelerimizin ve genel kurula katılma duyarlılığı gösteren üyelerimizin iradelerini yok sayan tüm yaklaşımları şiddetle kınıyoruz.

                                  

                                               Ebeler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri

 

Nazan Karahan                       Burcu Yurtsal              Nezide Topuz             Ebru Çakır       Reyhan Aydın

Başkan                                    Başkan Yard.              Başkan Yard.              Sayman           Sekreter

 

 

 

                        Ayşe Aydın                                                    Elif Geçer

            Yönetim Kurulu Üyesi                                               Yönetim Kurulu Üyesi           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBELER DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

Dernek yönetim kurulunun almış olduğu 04.08.2017 tarihli karar gereği; dernek tüzüğüne göre toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulunca tespit edilen genel kurul toplantısı, internet sayfası ve sosyal paylaşım ağlarından üyelere bildirilmiştir.  29.08.2017 günü saat 15.00’da dernek merkezinde yapılması gereken olağan genel kurul toplantısı için yeterli çoğunluk sağlanamadığından birinci toplantı ertelenerek, ikincisi 09.09.2017 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda saat: 12:00’da,  toplantı ve gündemi için yeterli sayının sağlandığının tespit edildiği beyan edilerek başlamıştır.

Dernek başkanı Nazan Karahan’ın açılış konuşmasının ardından, aşağıda sunulan gündem başlıkları, değişiklik önerisi olmaksızın oybirliği  ile aynen kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1. Açılış

2. Divan Heyetinin seçilmesi

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun İbrası ve Onaylanması

4. Denetleme Kurulu Raporunun İbrası ve Onaylanması

5. Bütçe-bilançonun İbrası ve Onaylanması

6. İstanbul şubesi açılma teklifinin görüşülmesi

7. Kocaeli şubesi açılma teklifinin görüşülmesi

8. Samsun ve Antalya şubelerinin durumunun görüşülmesi

9. Danışma Kurulu Raporunun İbrası ve Onaylanması

10. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi

11. Dilekler ve kapanış

 

            Gündemin 2. maddesi gereğince; divan başkanlığı seçimi yapılmış, Songül ŞİMŞEK divan başkanlığına, Ayşe AYDIN başkan vekilliğine ve Elif GEÇER yazman üyeliğe oybirliği ile aday gösterilerek seçilmiştir.

            Gündemin 3. maddesi gereğince; yönetim kurulunun faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Nazan Karahan tarafından okunmuş, aleyhine görüş bildirilmediğinden genel kurul tarafından oy çokluğu ile onaylanmıştır.

            Gündemin 4. Ve 5.maddesi gereğince; denetleme kurulu raporu ve bütçe-bilanço denetleme kurulu başkanı Rukiye Dursun Altun tarafından okunmuş, aleyhine görüş bildirilmediğinden genel kurul tarafından oy çokluğu ile onaylanmıştır.

            Gündemin 6. Maddesi gereğince, İstanbul şubesi açılma teklifinin görüşülmesi için, Nükte Taşlar tarafından yapılan konuşmanın ardından, konu genel kurulun görüşüne açılmıştır.  Söz alan Nesibe UZEL,  genel kurul toplantılarına katılan ebe sayısının genellikle düşük olduğunu, şube açılmasının genel kurula katılmak konusunda üyelerimize sınırlılık getireceği, sadece şube tarafından seçilecek delegelerin genel kurul toplantılarına katılabileceğini, şube açılma sürecinin bu çerçevede düşünülmesi gerektiğini ve şube açılması kararını onaylamadığını beyan etmiştir.  Nükte Taşlar’ın derneğin henüz aktif hiç şubesi bulunmadığından genel merkez yönetim kuruluna ulaşmakta zorluklar yaşanabildiği, şube açılmasının dernek adına yapılacak faaliyetleri kolaylaştıracağı ve daha fazla faaliyet yapılabileceğine yönelik açıklamasının ardından  söz alan Filiz Aslantekin, şube açılma kararını uygun bulmadığını, şube açılsa bile yapılacak tüm faaliyetlerin genel merkez yönetim kurulu tarafından onaylanmadan işleme konulamayacağını,  genel merkez yönetim kuruluna ulaşma konusundaki zorlukların mutlaka giderilmesi gerektiğini ifade etmiştir.  Reyhan Aydın, şube açılmasının daha fazla ebeye ulaşmak konusunda kolaylaştırıcı olacağını,  şubenin açılmasının nasıl bir zararı olduğunu anlamadığını, hedefin daha çok ebeye ulaşmak ve üye sayısını artırmak olması gerektiğini, Nazan Karahan ise, İstanbul’da dernek çalışmaları için gönüllü bir ekip olduğunu, bu ekibin şube açıldığında daha da güçleneceğini ifade etmiştir. Görüşlerin tamamlanmasından sonra divan başkanı tarafından yapılan oylamada şubenin açılması oy çokluğu ile (32 kabul, 14 red) onaylanmıştır.

            Toplantı sırasında gündem maddeleri tartışılırken, yönetim kurulu başkanı Nazan Karahan tarafından,  toplantıya basın bildirisi hazırlanması amacıyla davet edilen iletişim danışmanı Ayşegül Tabak’ın genel kurulda gözlemci olarak bulunması konusunda sözlü önerge verilmiş ve önerge genel kurul tarafından oy çokluğu ile ( 34 kabul, 12 red) kabul edilmiştir.  

 

            Gündemin 7. Maddesi gereğince, Kocaeli şubesi açılma teklifinin görüşülmesi için, Ebru Çalışkan tarafından yapılan konuşmanın ardından genel kurul üyelerinin görüşleri alınmıştır. Şehri Özdemir, Kocaeli’nde derneğin kaç üyesi olduğunu sorarak, belli bir üye sayısına sahip şehirler için şube açılmasının daha uygun olabileceğini ifade etmiştir. Genel kurul üyelerinin bazılarının desteğini alan bu görüş konusunda divan başkanı, dernek tüzüğüne şube açılabilmesi için gereken koşulları açıklayan bir maddenin eklenebileceğini, konunun seçilecek yönetim kurulu tarafından çalışılması gerektiğini belirterek,  oylamaya geçmiştir. Kocaeli şubesinin açılması oy çokluğu ile (30 kabul, 16 red) onaylanmıştır.

           

            Gündemin 8. Maddesi gereğince, Samsun ve Antalya şubelerinin durumunu konusunda yönetim kurulu başkanı Nazan Karahan tarafından yapılan konuşmada, her iki şubenin de kurulma süreçlerinin tamamlanamadığı belirtilmiş, 42. Olağan genel kurulda alınan Samsun ve Antalya şubesi açma kararının uygulamadan kaldırılması teklif edilmiştir.  Söz alan  genel kurul üyelerinin konu hakkındaki görüşleri, şubeleşmenin  dernek üye sayısını artıracağı, iki yeni şube açma kararı onaylanmışken, kararın uygulamadan kaldırılmaması gerektiği çerçevesinde şekillenmiştir. Yapılan oylamada oy çokluğu ile (12kabul, 24 red) şubelerin açılması kararının yeniden uygulamaya konmasına karar verilmiştir.

 

            Gündemin 9. Maddesi gereğince; Danışma kurulu raporu divan başkanı tarafından okunmuştur.  Danışma kuruşu raporunda; Ebeler Derneği yönetim kuruluna, Nazan Karahan, Ayşe Aydın, Nezide Topuz, Burcu Yurtsal, Reyhan Aydın, Sebahat Hüseyinoğlu, Ebru Çakır, Esra Yılmaz, Elif Geçer olmak üzere toplam 9 adayın başvuru yaptığı, başvurularının danışma kurulu tarafından onaylandığı, en az 3 adayın daha belirlenmesi gerekmesine rağmen, başkaca başvuru bulunmadığı, Denetleme kurulu üyeliğine;  Rukiye Dursun Altun, Ebru Çakır ve Merve Çelik’in aday olmak istediği, başkaca aday bulunmadığı fakat 3 adayın daha başvuru yapması gerektiği  anlaşılmıştır. 

 

            Bunun üzerine Nazan Karahan divan heyetine,  yönetim ve denetleme kurulu adayı olmak isteyenlerin genel kurula beyan etmesi konusunda önerge vermiştir. Önergenin oy çokluğu ile kabul edilmesi üzerine;  Tuba Uçar, Nuray Öztürk, Ebru Çalışkan, Nükte Taşlar yönetim kurulu adayı olduklarını ve Münevver Demir, Senem Turan, Huriye Doğan Denetleme kurulu adayı olduklarını beyan etmiş ve adaylıkları, ayrı ayrı açık oylama yapılarak oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Ardından divan başkanı tarafından tüm adaylara 5’er dakika konuşma süresi verilmiştir.

            Gündemin 10. Maddesi gereğince yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir ve genel kurul üyeleri saat 15:30’a kadar,  kapalı oy kullanmıştır. Ardından sandık açılarak oylar sayılmıştır. Buna göre;  Yönetim kurulu üyeliği adayları Nazan Karahan   (42), Nezide Topuz (42), Ayşe Aydın (39), Burcu Yurtsal (39), Reyhan Aydın (24), Elif Geçer (24), Ebru Çakır (20), Sebahat Hüseyinoğlu (20), Esra Yılmaz (11), Ebru Çalışkan (11), Tuba Uçar (11), Rukiye Dursun Altun   (7),  Nükte Taşlar  (4) oy almıştır. Denetleme kurulu adayları ise;  Rukiye Dursun Altun (34), Merve Çelik (23),  Senem Turan (20), Ebru Çakır (17) , Münevver Demir (15) ve Huriye  Doğan (20), Nuray Öztürk (3) oy almıştır. Ayrıca seçim sandığından 3 adet boş oy çıkmıştır.

            Yönetim kurulu adaylarından Sebahat Hüseyinoğlu ve Ebru Çakır’ın eşit oy alması üzerine, Nazan Karahan tarafından hangisinin yönetim kurulu asil üye olduğuna karar verilebilmesi için,  genel kurulda hazır bulunan üyelerle yeniden oylama yapılması ya da kura çekilmesi konusunda önerge verilmiş, oy çokluğu ile iki adayın yeniden oylanmasına karar verilmiştir. Kapalı olarak yapılan oylama sonucunda Ebru Çakır 12, Sebahat Hüseyinoğlu 7 oy almıştır. Buna göre yönetim  ve denetleme kurulu üyelerinin teşekkülü aşağıdaki gibidir.  

 

Yönetim kurulu

 

1.      Nazan Karahan                (Asil)

2.      Nezide Topuz       (Asil)

3.      Ayşe Aydın                      (Asil)              

4.      Burcu Yurtsal       (Asil)              

5.      Reyhan Aydın      (Asil)              

6.      Elif Geçer             (Asil)              

7.      Ebru Çakır                        (Asil)              

8.      Sebahat Hüseyinoğlu (1. Yedek)           

9.      Esra Yılmaz          (2. Yedek)     

10.  Ebru Çalışkan       (3. Yedek)                 

11.  Tuba Uçar             (4. Yedek)     

12.  Rukiye Dursun Altun (5. Yedek)             

 

 

Denetleme Kurulu

1.      Rukiye Dursun Altun            (Asil)              

2.      Merve Çelik                (Asil)              

3.      Senem Turan                 (Asil)                                  

4.      Münevver Demir           (1. Yedek)              

5.      Huriye Doğan                (1. Yedek)              

6.      Ebru Çakır                     (1. Yedek)                          

           

            Gündemin 11. maddesi gereğince; dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmayınca divan başkanı genel kurula teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır.

İş bu genel kurul toplantı tutanağı tarafımızdan müştereken imza altına alınmıştır. 09/09/2017

 

 

Songül ŞİMŞEK

Ayşe AYDIN

Elif GEÇER

Divan Başkanı

İmza

Başkan Vekili

Yazman

İmza                                                   İmza                                       İmza

 

Duyurular

Üyelerimize Önemli Duyuru
 
EBELER DERNEĞİ 43. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

 
Eğitim Duyurusu
 
 
Üyelik Aidatları
 
2015 Faaliyet raporu (yeni)
 
Posta ve Kargo tesliminde yaşanan aksaklıkların önlenmesi
 
Makale yayın
Yayınlanmasını isteğiniz makalelerinizi bize gönderin web sayfamızda yayınlayalım. Böylece daha çok meslektaşımız çalışmanızdan yararlanmış olsun.
 
Uzman Ebelik Resmi Gazetede Yayınlanmıştır...
15 Nisan 2015 Tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazetede Uzman Ebelik ile ilgili yasal düzenleme yayınlanmıştır. Bilgi için....
 
İmza Kampanyası

“Daha iyi yarınlar için; Ebemi geri istiyorum”
imza kampanyası.

İmza Kampanyasına erişmek için tıklayınız...

 
Komisyon Yönergesi
 Uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğümüz Komisyon Yönergemiz yayınlanmıştır... Bilgi için...
 
Uzman Ebelik
Bazı KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Torba Kanun),
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.


 
Ebeler Günü Kutlamalarımız
Derneğimiz tüm ülkede meslektaşlarımızın geniş katılımı ile Dünya Ebeler Günü kutlamaları planlamaktadır. Ayrıntılı bilgiye faaliyet planından erişebilirsiniz.......
 
42. Olağan Genel Kurul Toplantısı
42. Olağan Genel Kurul Toplantısı başarı ile sonuçlanmıştır. Yeni Yönetim kurulumuza başarılar dileriz.
 
Mevzuat Bölümü Güncellenmiştir......
KHK ile 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı Görevleri Hakkında Kanun Değişkliği, Sağlık Meslek Mensupları Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği web sayfamız mevzuat bölümüne eklenmiştir.

 
EBELİKTE İLK DOKTORA PROGRAMI

Ülkemizde ebelik mesleğinin gelişimi adına milad niteliğinde, önemli bir adım atıldı. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü EBELİK ANABİLİM DALINDA İLK DOKTORA PROGRAMI açıldı. Ebelik tarihinde anlamlı bir yer edinecek olan bu gelişme için, başta Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, saygıdeğer hocamız, Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu olmak üzere, emeği geçen tüm akademik kadroya saygı ve teşekkürlerimizi sunarız...

Doktora programına başlayabilmek için, belli bir ALES ve dil puanını almış olmak gerektiğini hatırlatır, başvuru tarih ve koşulları için anılan üniversitenin web sayfasını takip etmenizi önemle rica ederiz.


Ebeler Derneği Yönetim Kurulu

 
Yeni Web Sitemiz Yayında

Siz değerli üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni web sitemiz yayına açılmıştır.

 
 

Sosyal medyada biz...


 
KDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi