Skip to content
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Kütüphane
Kütüphane
6639 sayılı Kanun ile bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik yapılması (Uzman Ebelik) Yazdır E-posta
11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 47 nci maddesine ek (Uzman Ebelik)
 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği(yeni) Yazdır E-posta
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği
 
Sağlık Meslek Mensupları Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik(yeni) Yazdır E-posta
Sağlık Meslek Mensupları Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik (yeni)
 
KHK ile 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı Görevleri Hakkında Kanun Değişkliği(yeni) Yazdır E-posta
KHK ile 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı Görevleri Hakkında Kanun Değişkliği (yeni)
 
Başkanın Mesajı Yazdır E-posta

 
Ebeler Derneği Tarihçesi Yazdır E-posta

 
Ebeliğin Tarihçesi Yazdır E-posta

 
T.C. Anayasası Yazdır E-posta

 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Yazdır E-posta

 
Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Yazdır E-posta

 
Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yazdır E-posta

 
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yazdır E-posta

 
Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun Yazdır E-posta

 
Tıp Meslekleri Uygulamaları Yazdır E-posta

 
Nüfus Planlaması Yazdır E-posta

 
Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Yazdır E-posta

 
Doğum ve Sezeryan Eylemi Yönetim Rehberi Yazdır E-posta

 
Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Yönetmeliği Yazdır E-posta

 
Kongre Katılım Hakkı Genelge Yazdır E-posta

 
Eğitim Gideri Genelge Yazdır E-posta

 

Sosyal medyada biz...


 
KDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi